Avertizorii de integritate,
o amenințare pentru Coaliția de guvernare

[RO][Ethics / Government]

Coaliția PSD-PNL-UDMR-Grup Minorități nu dorește protecția avertizorilor de integritate – persoane care, dezvăluind încălcări ale legii, contribuie la prevenirea și combaterea corupției. Prin amendamentele aduse marți, 28 iunie, proiectului de Lege privind protecţia avertizorilor în interes public, de către Comisia Juridică, și adoptarea în plen a acestora, miercuri 29 iunie, mecanismele de protecție a avertizorilor de integritate sunt diminuate, sunt încălcate prevederi constituționale și România riscă să intre în procedură de infringement pentru transpunerea selectivă a Directivei europene în materie.

Organizațiile semnatare, alături de avertizori de integritate, vor sesiza Avocatul Poporului și vor informa organismele europene relevante.

Mai jos principalele modificări introduse de Legea privind privind protecţia avertizorilor în interes public, care va înlocui, după promulgare, legea în vigoare (Legea nr. 571/2004):

Legea adoptată de Parlament a eliminat raportarea anonimă, deși anonimatul este o măsură efectivă de protecție pentru avertizori. Astfel, accentul va cădea în continuare pe avertizor și nu pe actul de avertizare, iar în practică, în loc să fie cercetate conținutul sesizărilor și încălcările legii, vor fi cercetați avertizorii, reputația, motivația și persoana acestora. Avertizorii de integritate sunt descurajați din start să raporteze încălcările legii, știind că majoritatea celor care au raportat până în prezent au fost persecutați în instituțiile din care fac parte. Mai mult, raportarea anonimă reprezenta o practică eficientă și în sectorul privat, practică prin care erau prevenite riscuri operaționale și reputaționale.

Legea adoptată de Parlament îngrădește posibilitatea de divulgare publică a cazurilor de încălcare a legii, dincolo de prevederile Directivei europene în materie, și sub standardele deja stabilite prin Legea nr. 571/2004. Pentru a putea divulga public încălcările legii, avertizorii de integritate trebuie să aștepte minim 3 luni de la data la care au raportat atât pe canalul intern (în cadrul instituției din care fac parte), cât și pe canalul extern (către alte instituții ale statului sau Agenției Naționale de Integritate). Astfel, legea adoptată de Parlament diminuează nivelului protecției deja existent prin Legea nr. 571/2004. Se încalcă astfel art. 25, alin. 2 din Directivă (clauza tratamentului mai favorabil sau clauza de non regresiune). În practică, introducerea acestui termen de 3 luni până când divulgarea publică este permisă, le oferă angajatorilor suficient timp pentru represalii împotriva avertizorilor.

Legea adoptată de Parlament transpune selectiv Directiva europeană în materie, ceea ce va declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Nu au fost transpuse articole cheie din Directivă, care vizează: protejarea avertizorului de răspundere pentru încălcarea confidențialității (art. 13, lit. g), protejarea avertizorilor anonimi, care sunt ulterior identificați (art. 6, alin. 3), protejarea de defăimare, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale (art. 21, alin. 7), prevederea măsurilor reparatorii și a compensațiilor integrale pentru prejudicii (art. 21, alin. 8) (a se vedea tabelul nr. 1 de corespondență).

Din legea adoptată de Parlament a dispărut principiul bunei-credințe a avertizorului în interes public (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Avertizările de integritate se distrug după 2 ani, deși Directiva prevede că acestea se păstrează atât timp cât este necesar și proporțional (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Unitățile administrativ-teritoriale foarte mici, sub 10,000 de locuitori, nu se pot asocia pentru a aplica legea, contrar recomandărilor din Directivă (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Companiile sub 50 de angajați din domeniul energiei, pieței de capital, fondurilor de investiții, asigurărilor, pensiilor facultative etc. sunt exceptate de la instituirea sau menținerea de canale interne de raportare și proceduri pentru raportarea internă și pentru întreprinderea unor acțiuni subsecvente (a se vedea tabelul 2 de corespondență).

Prin Legea adoptată s-au introdus formulări vagi, interpretabile, cu scopul de a reduce nivelul de protecție a avertizorilor. De exemplu, sintagma “raportarea este necesară la momentul formulării ei”, fără a se explica pentru ce să fie necesară.

Legea adoptată de Parlament a scăzut cu două treimi amenda pentru dispunerea, de cel puțin două ori, a unor represalii în considerarea aceleiași raportări.

Recomandările și amendamentele societății civile cu privire la creșterea nivelului de protecție a avertizorilor, transmise în mod repetat membrilor Comisiei Juridice din Camera Deputaților, nici nu au mai ajuns să fie prezentate sau discutate în dezbaterile de marți, 28 iunie, din această Comisie juridică, nefiind preluate de niciun parlamentar.

Prin prezența și argumentele societății civile în cadrul dezbaterilor la nivelul Comisiei juridice, din 28 iunie, au fost retrase o serie de amendamente care ar fi deturnat profund sensul legii. A se vedea tabelul cu amendamentele retrase ca urmare a implicării societății civile.

Legea adoptată de Parlament prevede asistența judiciară gratuită pentru avertizori pe parcursul procedurii disciplinare. Rămâne de monitorizat cum această prevedere va căpăta eficiență în practică.

Tabel 1 – Prevederi din Directiva care au fost înlăturate din proiectul de lege și care atrag continuarea procedurii de infringement. Practic, o pare a Directivei nu a fost transpusă. România a primit deja o scrisoare privind declanșarea procedurii de infringement de la Comisia Europeană întrucât a ratat termenul de transpunere, 17 decembrie 2021:

This is a text block. Click the edit button to change this text..

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.