Public Health Ethics

.

.

• DUCU, Cristian (2022), Câteva considerații privind responsabilitatea în comunicarea publică în timpul unor crize sanitare. Lecțiile pandemiei de
CoViD-19 [A Few Considerations Regarding Responsibility in Public Communication during Major Medical Crises. The Lessons of the CoViD-19 Pandemic]; at “Responsabilitate pentru sănătate în Era CoViD-19” Online Conference, Iași College of Physicians, February 19 & 26.

• DUCU, Cristian & Valentin Mureşan & Emanuel Socaciu (2011), Aspecte privind instituţionalizarea eticii în domeniul cercetării asupra terapiilor celulare. Situaţia actuală şi priorităţile propuse [Aspects concerning the Institutionalization of Ethics in Research on Cell Therapies. Current Situation and Priorities]; at the Closing Session for PRIORI STRATEC research project, “Victor Babes” National Institute of Pathology, Bucharest, June 23.

• ANGHEL, Iulia & Cristian Ducu & Delia Ivan & Alexandra Ionescu (2011), Moral Consulting in Romanian Health Care Institutions. Overcoming the Paternalism of the Medical Personnel; at the 2nd International Conference on Ethics and Professional Culture: “Meddling with other people’s work. Cross-disciplinary Approaches on Moral Conflicts and (Mis)Communication in Organizations”, Center for Applied Philosophy, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, April 15-16.