Etică în profesiile juridice. Bibliografie critică

Cristian Ducu (Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics)

2004

[v] DANILEȚ, Cristi (2004), Independența și imparțialitatea justiției din perspectivă europeană; în „Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca. Seria Humanistica”, tomul II, pp. 353-370.

2009

[v] DANILEȚ, Cristi (2009), Corupția și anticorupția în sistemul juridic; Editura C.H. Beck, București.

[v] DANILEȚ, Cristi (2009), Consiliul Superior al Magistraturii – competențe nelegale în domeniul deontologiei magistraților; în „Revista Forumul Judecătorilor”, nr. 1, pp. 41-45.

2010

[v] DANILEȚ, Cristi & Ion Copoeru (2010), Între sancțiune disciplinară și convingere morală. Instrumente și proceduri etice în sistemul judiciar din România; „Juridice.ro”, 27 ianuarie. Ultima accesare: 2017-05-05, url: https://www.juridice.ro/96907/intre-sanctiune-disciplinara-si-convingere-morala-instrumente-si-proceduri-etice-in-sistemul-judiciar-din-romania.html.

2017

[/] DEACONU, Ștefan (2017), Integritatea arbitrilor, factor determinant în asigurarea unui arbitraj comercial credibil realizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale; C.H. Beck, București, pp. 43-50.

[/] DIMA, Bogdan (2017), Integritatea în funcții și demnități publice în jurisprudența Curții Constituționale a României; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale; C.H. Beck, București, pp. 1-10.

[v] DUCU, Cristian (2017), Instituționalizarea eticii în magistratură. Provocări pentru un proiect românesc; în Popa, A. (ed.), Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale; C.H. Beck, București, pp. 23-42.

Textul meu este o tentativă de a analiza modul în care s-a încercat instituționalizarea eticii în magistratură în România și de a trage câteva concluzii cu privire la cauzele eșecului acestui proiect. Articolul are în vedere atât inițiativa din 2009 privind crearea unor coduri de etică distincte pentru judecători și procurori în locul Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, cât și proiectul Consiliului Suprem al Magistraturii din 2014-2015 prin care s-a dorit introducerea consilierii de etică în judecătorii și parchete.

[/] GHIGHECI, Cristinel (2017), Etica profesiilor juridice; Hamangiu, București.

[/] POPA, Rodica Aida (2017), Aspecte deontologice în sistemul judiciar actual. Proiecție prin prisma recomandărilor Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în spațiul public și privat. Prevenție și necesitate în asigurarea încrederii în raporturile sociale; C.H. Beck, București, pp. 11-22.

2018

[/] OANCEA, Dan (2018), Valorile deontologice ale profesiei de avocat prin prisma principiilor cuprinse în Codul deontologic al avocatului român; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în mediul juridic, educațional și privat; C.H. Beck, București, pp. 12-22.

[/] POPA, Rodica Aida (2018), Aspecte ale integrității judecătorilor prin prisma incompatibilităților și procedurii de soluționare a abținerii sau recuzării din Codul de Procedură Penală român; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în mediul juridic, educațional și privat; C.H. Beck, București, pp. 1-12.

[x] PREDESCU, Ovidiu (2018), Integritatea în spațiul publicisticii juridice românești; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în mediul juridic, educațional și privat; C.H. Beck, București, pp. 51-57.

Textul a fost o mare dezamăgire. Mă așteptam să vorbească despre modul în care a fost abordată integritatea în publicațiile juridice din România, de curente de gândire în această direcție, sau măcar să ofere ceva date statistice privitoare la numărul de articole și cărți pe acest subiect, dar în realitate este o încercare timidă de a pune problema eticii în politicile editoriale ale revistelor juridice autohtone (de fapt, doar în cazul a două astfel de publicații seriale). Ca și în cazul altor autori din zona juridică, Predescu operează cu confuzii terminologice de genul „integritate și deontologie”. Și mai trist este faptul că Predescu nu reușește să argumenteze în favoarea nevoii de a adopta un „Cod deontologic al redactorilor de publicații juridice”.

[/] SLĂVOIU, Radu (2018), Aspecte procesuale în investigarea infracțiunilor de corupție; în Popa, Rodica Aida (ed., et al.), Integritatea în mediul juridic, educațional și privat; C.H. Beck, București, pp. 23-26.