Slide

ARTICLES

1. In volumes

• BĂNĂȚEANU, Oana Raluca & George-Mihai Popa & Cristian Ducu (2023), Ethical Leadership in Business Organizations: An Ethics & Compliance Perspective; in MAKOWICZ, Bartosz (ed.), Yearbook 2023 for Global Ethics, Compliance & Integrity; Peter Lang, Berlin. ISBN: 9783631890257. DOI: 10.3726/b20202.

• DUCU, Cristian & George-Mihai Popa (2021), Whistleblowing in Public and Private Sectors: The Romanian Case; în Makowicz, Bartosz (ed.), Global Ethics, Compliance & Integrity Yearbook 2021; Peter Lang, Berlin, pp. 407-441. ISBN: 978-3-631-82935-6. DOI: 10.3726/b17781.

• DUCU, Cristian (2017d), Institutionalisierung der Ethik im Richterstand. Heausforderungen für ein rumänisches Projekt; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 440-463.

• DUCU, Cristian (2017c), Institutionalisation de l’éthique dans la magistrature. Défis pour un projet roumain; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 231-251.

• DUCU, Cristian (2017b), Ethics Institutionalization in Magistracy. Challenges for a Romanian Project; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 35-53.

• DUCU, Cristian (2017a), Institutionalizarea eticii in magistratura. Provocari pentru un proiect romanesc; in Popa, A. (ed.), Integritatea in spatiul public si privat. Preventie si necesitate in asigurarea increderii in raporturile sociale; C.H. Beck, Bucharest, pp. 23-42.

• DUCU, Cristian (2016), Topoi in Neuromarketing Ethics; in Thomas, Andrew R. & Nicolae Al. Pop & Ana Maria Iorga & Cristian Ducu (eds.), Ethics and Neuromarketing. Implications for Market Research and Business Practice; Springer, New York.

• DUCU, Cristian (2011), Rolul diferitelor tipuri de organizatii [The Role of Various Types of Organizations]; in Borțun, Dumitru & Camelia Crisan & Dragos Dehelean & Cristian Ducu & Georgiana Grigore & Cristina Horia & Luminita Oprea & Alin Stancu, Parteneriate sustenabile și bune practici în responsabilitatea socială; JCI Romania, Bucharest, 72-85. (ISBN: 978-973-0-11520-8)

• Ducu, Cristian (2011), “Jos cu RSC-ul! Sus etica în afaceri!” Regândind locul RSC în arhitectura organizaţiilor [“Down with CSR! Up with Business Ethics!” Rethinking the Place of CSR in the Organizational Architecture]; in Borţun, Dumitru (ed.), Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţiile publice la dezvoltarea durabilă; Tritonic, Bucharest, pp. 68-83. (SNSPA, Bucharest, 2010, pp. 68-82)

• DUCU, Cristian (2008), J.S. Mill’s Arguments on Non-Intervention; in V. Mureşan & C. Ducu (eds.), Proceedings of the International Conference “John Stuart Mill 1806-2006”, Bucharest, November 3-4, 2006; University of Bucharest Press, Bucureşti, 2008, pp. 153-174.

2. In peer-reviewed journals

• DUCU, Cristian (2010), Rolul argumentului funcţiei în etica aristotelică [The Role of the Ergon Argument in Aristotle’s Ethics]; în “Revista Română de Filosofie Analitică”, vol. IV, 2010, nr. 1, pp. 71-97.

• DUCU, Cristian (2007), Argumentele lui John Stuart Mill pentru non-intervenţie [John Stuart Mill’s Arguments for Non-Intervention]; în “Revista Română de Filosofie Analitică”, vol. I, 2007, nr. 1, pp. 109-126.

• DUCU, Cristian (2004), Între Holocaust şi Jihad: două fenomene ale violenţei [Between Holocaust and Jihad: two phenomena of violence]; în “Buletinul Universităţii Petro-Gaze din Ploieşti”, vol. LVI, Seria Ştiinţe Umaniste, 2004, nr. 5, pp. 131-137.

• DUCU, Cristian (2002), Conceptul de fericire în comentariului lui Thoma de Aquino la “Etica nicomahică” [The Concept of Happiness in Thomas Aquinas’s Commentary on “Nicomachean Ethics”]; în “Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie”, vol. 2, new series, 2002, pp. 27-42.

3. Forthcoming and laboratory

• DUCU, Cristian (unk.), Auctoritas’ şi cunoaşterea umană potrivit lui Thoma de Aquino [Auctoritas and Human Knowledge in Thomas Aquinas]; in Cristian Ducu & Cătălina Gîrbea & Dana Florean (eds.), Problema cunoaşterii în Evul Mediu (sec. XII-XIV) [The Problem of Knowledge in the High Middle Ages]; Bucharest.