Integrarea tehnologiei in sistemul educational romanesc

Acest material a fost elaborat și publicat ca parte a Proiectului “Politici publice pentru Educație (EDUPOL)”, cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Cod MySMIS: 112405.

Beneficiar: Asociația Centrul Syene pentru Educație, București.
Partener: Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași.

Data de începere a proiectului: 27.03.2018
Perioada de implementare: 16 luni
Valoarea toatală a proiectului: 878,609 lei din care
Valoarea eligibilă: 878,609 lei din care
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 17,572.18 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 861,036.82 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitati:
www.fonduri-ue.ro, www.fonduriadministratie.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului și organizațiilor partenere.

Material gratuit.

Autor: Cristian Ducu.
Material realizat cu sprijinul:
Gabriela Meșniță, Radu Nicolae, Andreea Gușă, Daniela Ducu.

Coperta de Cristian Ducu. Imaginea de pe copertă aparține Andreei Eșanu și a fost utilizată cu acceptul autorului.

2018, Centrul Syene pentru Educație.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

 

Cuprins

Lista de abrevieri și acronime
Lista ilustrațiilor

Ad benevolum lectorem

PARTEA 1
Preambul

1. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE
§1.01. Instrumente și tehnologii în educație
§1.02. Tehnologii clasice, noi și emergente
§1.03. TIC vs. NET în educație
§1.04. Sisteme individuale și sisteme colaborative

PARTEA 2
Situația actuală a integrării EduTech

2. DESIGN-UL CERCETĂRII
§2.01. Obiectivele analizei
§2.02. Metodologia, instrumente și eșantionare
2.02.1. Contextul
2.02.2. Date și cercetări existente
2.02.3. Focus-grupurile
2.02.4. Interviurile de profunzime
2.02.5. Sondajul național
2.02.6. Monitorizarea de presă
2.02.7. Bune practici
§2.03. Limitele cercetării

3. CONTEXTUL INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR ÎN EDUCAȚIE
§3.01. Contextul european
3.01.1. Direcția europeană în digitalizarea educației
3.01.2. Resursele educaționale deschise
§3.02. Contextul românesc
3.02.1. Situația generală actuală a învățământului românesc
3.02.2. În căutarea unei viziuni, a unei strategii
3.02.3. Digitalizarea educației ca panaceu

4. CONCLUZIILE CERCETĂRII
§4.01. Infrastructura
§4.02. Accesul la tehnologie
§4.03. Resursele educaționale
§4.04. Deschiderea profesorilor înspre integrarea tehnologiei
§4.05. Competențele digitale ale cadrelor didactice
§4.06. Utilizarea efectivă a tehnologiei în procesele educaționale
§4.07. Platformele de management educațional integrat

5. PROVOCĂRI PRIVIND INTEGRAREA EDUTECH
§5.01. Impactul economic
§5.02. Impactul asupra mediului
§5.03. Impactul psiho-social
§5.04. Poluarea cu lumină albastră
§5.05. Poluarea electromagnetică
§5.06. Frica de tehnologie
§5.07. Securitatea cibernetică
§5.08. Protecția datelor cu caracter personal
§5.09. Cyber-bullying
§5.10. Fake news

PARTEA 3
Direcții

6. RECOMANDĂRI PRIVIND INTEGRAREA EDUTECH*
§6.01. Mixul de instrumente și tehnologii pentru o educație eficace
§6.02. Integrarea transversală a EduTech în activitățile educaționale
§6.03. Reconfigurarea spațiului educațional în vederea integrării EduTech
§6.04. Școala drept catalizator al dezvoltării comunitare cu ajutorul EduTech
§6.05. Evaluarea integrării EduTech

7. BUNE PRACTICI PRIVIND INTEGRAREA EDUTECH
§7.01. Competențele digitale ale profesorilor
§7.02. Integrarea tehnologiei în procesele educaționale – Polonia
§7.03. Resurse educaționale deschise – Norvegia

Referințe bibliografice*

ANEXE*
A1-1. Frecvența schimbării miniștrilor Educației din 1990 și până astăzi
A2-1. Chestionar pentru focus-grup. Varianta pentru profesori
A2-2. Chestionar pentru focus-grup. Varianta pentru elevi
A2-3. Chestionar pentru interviuri
A2-4. Chestionar pentru sondajul național. Profesori și părinți
A2-5. Grila pentru monitorizarea de presă
A3-1. Situația platformelor RED dezvoltate de inspectoratele școlare
A8-1. Standard privind dotarea minimală cu EduTech a claselor
A8-2. Standard privind competențele digitale ale cadrelor didactice: cadrul european

Dezbatere Propuneri politici publice alternative EduTech (Hotel Ibis Parlament, Bucuresti, 6 martie 2019)