Slide

VARIA

1. Interviews

1.1. In print or online

• DUCU, Cristian (2021), “Manuscrisele litigioase și orfane ale lui Eliade sunt un fel de Roșia Montană a culturii române”. Un interviu cu Eugen Ciurtin în marginea unor licitații problematice cu documente care i-au aparținut lui Mircea Eliade [“Litigious and Orphane Manuscripts of Eliade Are a Sort of Roșia Montană of Romanian Culture”. An interview with Eugen Ciurtin in the margin of some problematic auctions with documents that belonged to Mircea Eliade]; July 7.

2. Book Reviews & Critical Notes

2.1. Printed in academic and non-academic serial publications

• DUCU, Cristian (2020), Jurnalul unui om care se teme [The Diary of a Man That Fears Everything]; in “Observator Cultural”, nr. 1005, February 6. [A copy of this book review with a supplementary note]

2.2. Online

• DUCU, Cristian (2021), O nouă traducere a textelor lui Platon [A New Romanian Translation of Plato’s Texts]; blog post, January 19 (June 4).

2.3. In progress or forthcoming

These book reviews and critical notes become available here as soon as they are printed on paper and in digital format. Most of them are written and waiting a final revision. I do not receive any money to write about books and, because of that, I retain my independence and objectivity. Sometimes, I receive books from publishers or authors, but without any obligation to write about them; my decision to write or note to write about them is mine alone. If you are a publisher or an author and wish to send me a book, please, keep this in mind and do not insist on this subject.

• DUCU, Cristian (2021), Nadia și Securitatea [Nadia Comăneci and Romanian Political Secret Police]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Viața și aventurile unui cioban român în Bulgaria [The Life and Adventures of a Romanian Shepherd in Bulgaria]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Neînsemnatele însemnări ale unui căpitan de artilerie [The Insignificant Notes of a Romanian Field Artillery Captain]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Seducătorul Domn Nae [The Seducing Mr. Nae]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Însemnări din ceasuri de zăbavă [Notes from Moments of Idleness]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Despărțirea de București [Forgetting Bucharest]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Filosofia în România între 1951-1989. Prin ochii lui Mircea Flonta [Romanian Philosophy during Communist Regime (1951-1989). Through Mircea Flonta’s Own Eyes]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Erich Fromm și psihologia morală [Erich Fromm and Moral Psychology]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Spiritul universalist al științei și presiunea naționalistă asupra ei [The Universalist Spirit of Science and the Nationalist Pressure on Science]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Plagiatul și alte maladii ale sistemului educațional românesc [Plagiarism and Other Diseases of Romanian Educational System]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Hemingway, un aventurier devenit spion NKVD [Ernest Hemingway, an Adventurer Turned NKVD Spy]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Etică în comunicare. 1. Note critice pe marginea a două cărți [Communication Ethics. 1. Critical Notes in the Margin of Two Romanian Books]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Etică în comunicare. 2. Note critice pe marginea unei cărți de Clifford G. Christians [Communication Ethics. 2. Critical Notes in the Margin of a Book Edited by Clifford G. Christians and Translated in Romanian]; book review.

• DUCU, Cristian (2021), Note critice pe marginea unor cărți despre etică academică publicate în România (1) [Critical Notes in the Margin of Some Books on Academic Ethics Published in România]; critical note.

3. Bibliographies & Other Research Tools

3.1. Published

• DUCU, Cristian (2006), Etica aristotelică. Bibliografie [Aristotle’s Ethics. Bibliography]; in Mureșan, Valentin (2006), Comentariu la “Etica nicomahică” [Commentary on Aristotle’s “Nicomachean Ethics”]; Humanitas, Bucureşti, pp. 373-399. (2nd ed. – 2007).

4. Other Papers

4.1. Printed or online

• DUCU, Cristian (2021), Etica utilizării Inteligenţei Artificiale în aplicaţii militare; in “Etica inteligenței artificiale. Cât de inteligent putem utiliza IA?”; Comisia Națională a României pentru UNESCO, București. [English version: The Ethics of the Use of AI in Military Applications; in “Ethics of Artificial Intelligence. How Smart Can We Use AI?”; National Commission of Romania for UNESCO, Bucharest.]

4.2. Forthcoming

• DUCU, Cristian (2021), Global Ethics, Compliance & Integrity Yearbook 2021; blog post, June 9.

5. Press

5.1. Online

• DUCU, Cristian (2022), Cum a apărut amendamentul toxic al avertizorului anonim obligat să se identifice; PressHub, September 9. [mirror]