Slide

ARTICLES

1.1. In peer-reviewed journals

• Ducu, Cristian (2010), Rolul argumentului funcţiei în etica aristotelică [The Role of the Ergon Argument in Aristotle’s Ethics]; în “Revista Română de Filosofie Analitică”, vol. IV, 2010, nr. 1, pp. 71-97.

• Ducu, Cristian (2007), Argumentele lui John Stuart Mill pentru non-intervenţie [John Stuart Mill’s Arguments for Non-Intervention]; în “Revista Română de Filosofie Analitică”, vol. I, 2007, nr. 1, pp. 109-126.

• Ducu, Cristian (2004), Între Holocaust şi Jihad: două fenomene ale violenţei [Between Holocaust and Jihad: two phenomena of violence]; în “Buletinul Universităţii Petro-Gaze din Ploieşti”, vol. LVI, Seria Ştiinţe Umaniste, 2004, nr. 5, pp. 131-137.

• Ducu, Cristian (2002), Conceptul de fericire în comentariului lui Thoma de Aquino la “Etica nicomahică” [The Concept of Happiness in Thomas Aquinas’s Commentary on “Nicomachean Ethics”]; în “Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie”, vol. 2, new series, 2002, pp. 27-42.

1.2. In volumes
• Ducu, Cristian (2017d), Institutionalisierung der Ethik im Richterstand. Heausforderungen für ein rumänisches Projekt; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 440-463.

• Ducu, Cristian (2017c), Institutionalisation de l’éthique dans la magistrature. Défis pour un projet roumain; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 231-251.

• Ducu, Cristian (2017b), Ethics Institutionalization in Magistracy. Challenges for a Romanian Project; in Popa, A. (ed.), Integrity in Public and Private Space. L’integrité dans l’espace public et privé. Integrität im öffentlichen und privaten Raum; C.H. Beck, Bucharest, pp. 35-53.

• Ducu, Cristian (2017a), Institutionalizarea eticii in magistratura. Provocari pentru un proiect romanesc; in Popa, A. (ed.), Integritatea in spatiul public si privat. Preventie si necesitate in asigurarea increderii in raporturile sociale; C.H. Beck, Bucharest, pp. 23-42.

• Ducu, Cristian (2016), Topoi in Neuromarketing Ethics; in Thomas, Andrew R. & Nicolae Al. Pop & Ana Maria Iorga & Cristian Ducu (eds.), Ethics and Neuromarketing. Implications for Market Research and Business Practice; Springer, New York.

• Lupu, Rodica & Tincuţa Apăteanu & Romeo Denunzio & Cristian Ducu (2013), Manager în Responsabilitate Socială. Manual curs [Social Responsibility Manager. Handbook]; “Act responsibly!” Project, Junior Chamber International Romania, Bucharest.

• Lupu, Rodica & Cristian Ducu & Tincuţa Apăteanu & Cristina Toma (2013), Integrarea responsabilităţii sociale în organizaţii. Ghid metodologic pentru patronate, sindicate, camere de comerţ, asociaţii de IMM-uri, organizaţii neguvernamentale şi comitete sectoriale [Integrating Social Responsibility within Organizations. Methodological Guide for Owners Associations, Trade Unions, Chambers of Commerce, SMEs Associations, NGOs and Industry Committees]; “Act responsibly!” Project, Junior Chamber International Romania, Bucharest.

• Cospănaru, Iulia & M. Maier & R. Mitică & V. Defta & I. Cărtărescu-Petrică & C. Ducu (2013), Campioni ai integrităţii. Linii directoare de conduită pentru o companie lider, 2013 [Champions of Integrity. Guiding Lines concerning Conduct for Leading Companies, 2013]; “Together for Integrity, Social Responsibility, and Sustainable Development” Project, Transparency International Romania, Bucharest.

• Alistar, Victor & I. Cărtărescu-Petrică & V. Defta & I. Lungu & M. Maier & C. Ducu (2013), Arii de conformitate. Direcţii de lucru [Compliance Areas. Work Directions]; “Together for Integrity, Social Responsibility, and Sustainable Development” Project, Transparency International Romania, Bucharest.

• Lupu, Rodica & Cristian Ducu & Georgiana Grigore & Cristina Horia & Alin Stancu (et al.)(2012), Bune practici în parteneriatele pentru responsabilitate socială. O analiză naţională a 550 de proiecte de responsabilitate socială implementate în parteneriat [Good Practices in Social Responsibility Partnerships. A National Analysis of 550 Projects of Social Responsibility projects Implemented through Partnership]; “Act responsibly!” Project, Junior Chamber International Romania, Bucharest.

• Alistar, Victor & Cristian Ducu & Oana Furtuna & Iulia Drajneanu (et al.)(2011), Integritatea în mediul de afaceri din România. Cercetare asupra mecanismelor de instituţionalizare a eticii în companii, 2011 [Integrity in Romanian Business Environment. Research on the Mechanisms for Ethics Institutionalization in Companies, 2011]; Transparency International Romania, Bucharest.

• Ducu, Cristian (2011), Rolul diferitelor tipuri de organizatii [The Role of Various Types of Organizations]; in Borțun, Dumitru & Camelia Crisan & Dragos Dehelean & Cristian Ducu & Georgiana Grigore & Cristina Horia & Luminita Oprea & Alin Stancu, Parteneriate sustenabile și bune practici în responsabilitatea socială; JCI Romania, Bucharest, 72-85. (ISBN: 978-973-0-11520-8)

• Ducu, Cristian (2011), “Jos cu RSC-ul! Sus etica în afaceri!” Regândind locul RSC în arhitectura organizaţiilor [“Down with CSR! Up with Business Ethics!” Rethinking the Place of CSR in the Organizational Architecture]; in Borţun, Dumitru (ed.), Responsabilitatea socială corporativă: de la relaţiile publice la dezvoltarea durabilă; Tritonic, Bucharest, pp. 68-83. (SNSPA, Bucharest, 2010, pp. 68-82)

• Ducu, Cristian (2008), J.S. Mill’s Arguments on Non-Intervention; in V. Mureşan & C. Ducu (eds.), Proceedings of the International Conference “John Stuart Mill 1806-2006”, Bucharest, November 3-4, 2006; University of Bucharest Press, Bucureşti, 2008, pp. 153-174.

1.3. Forthcoming and laboratory

• Ducu, Cristian (unk.), Auctoritas’ şi cunoaşterea umană potrivit lui Thoma de Aquino [Auctoritas and Human Knowledge in Thomas Aquinas]; in Cristian Ducu & Cătălina Gîrbea & Dana Florean (eds.), Problema cunoaşterii în Evul Mediu (sec. XII-XIV) [The Problem of Knowledge in the High Middle Ages]; Bucharest.