Slide

TRANSLATIONS

1. In Volumes

Felzmann, Heike (2015), Etică în cercetare și discursul științific: lucrare destinată formării în cadrul modulului „Deontologia cercetării și logica discursului științific”. Suport de curs; Trs. Cristian Ducu & Mircea Leabu, Waldpress, Timișoara, 196 p. ISBN: 978-606-614-128-4. [OPAC – Library of Romanian Academy]

Aristotel (2006), Etica nicomahică I.7 [Nicomachean Ethics I.7]; Tr. Cristian Ducu, in Valentin Mureşan (2006), Comentariu la “Etica nicomahică” [Commentary on Aristotle’s “Nicomachean Ethics”]; Humanitas, Bucureşti, pp. 367-371.

Ellis, Brian (2004), Ce urmăreşte ştiinţa să facă [What Sciences Aims to Do]; Tr. Cristian Ducu, in M. Flonta & G. Nagat & Gh. Stefanov (eds.)(2004), Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice [Introduction to Scientific Theory of Knowledge]; Edit. Universitatii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 261-271.

Kuhn, Thomas (2004), Drumul de la “Structura” [The Road since ‘Structure’]; Trs. Cristian Ducu & Izabella Ghita, in M. Flonta & G. Nagat & Gh. Stefanov (eds.)(2004), Introducere în teoria cunoaşterii ştiinţifice [Introduction to Scientific Theory of Knowledge]; Edit. Universitatii din Bucureşti, Bucureşti, pp. 225-235.

• Hume, David (2002), Eseuri politice [Political Essays]; Trs. B.M. Asaftei & C. Ducu, Incitatus, Bucureşti, 2002.

2. Laboratory

• Bottin, Francesco (forthcoming 2014), Ockham e l'”oratio mentalis”; Trs. Daniela & Cristian Ducu, in Ducu, Cristian & Cătălina Gîrbea & Dana Florean (eds.), Problema cunoaşterii în Evul Mediu (sec. XII-XIV) [The Problem of Knowledge in the High Middle Ages]; Bucureşti.

• Hume, David (unk), Cercetare asupra principiilor morale [Enquiry concerning Moral Principles]; Tr. Cristian Ducu.

3. Unpublished

These translations are not intended for publication. The texts were selected and translated into Romanian only for academic purpose.

• Wittgenstein, Ludwig (2012), To B. Russell, 11.06.1912.

• Wittgenstein, Ludwig (2012), To G.E. Moore, 19.11.1913.

• Wittgenstein, Ludwig (2003), À propos de Heidegger.